Mænds mentale helbred i fokus 2020

08/01/2020

Hvert år bliver Men’s Health Week afholdt i en lang række lande i verden for at sætte fokus på FNs globale mål for mænds sundhed. I løbet af uge 24 arbejder organisationer, myndigheder og arbejdsgivere aktivt på forskellige niveauer for at:

  • Reducere for tidlig død hos mænd som følge af ikke smitsomme sygdomme (NCDs) – samt mindske antallet af utilsigtede og forsætlige kvæstelser
  • Reducere uligheder i både fysisk og mental sundhed samt trivsel hos mænd i alle aldre
  • Forbedre ligestillingen mellem kønnene ved at ændre strukturer og politik, som har noget at gøre med mænd inden for centrale områder som egenomsorg, faderskab, ulønnet arbejde, forebyggelse af vold samt seksuel og reproduktiv sundhed.

På en konference i København gav den danske organisation Forum for Mænds Sundhed vejledning i, hvordan organisationer og arbejdsgivere kan arbejde aktivt med spørgsmål, der relaterer sig til mænds sundhed – indledningsvis som et event under Men’s Health Week, men dog med målet om, at arbejdet skal være permanent. De har i øjeblikket 52 partnere, som blandt andet inkluderer Sundhedsstyrelsen, farmaceutiske virksomheder og patientforeninger inden for diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft.

I Danmark arbejder Forum for Mænds Sundhed med forskellige temaer, der kan rejses f.eks. lokalt i kommunerne. Temaet for 2020 er mental sundhed hos mænd. Situationen i dag er, at halvt så mange mænd som kvinder får diagnosen depression, men at dobbelt så mange mænd som kvinder begår selvmord. Årsagerne til, at mænd ikke får hjælp, er mange. Mænd har f.eks. sværere ved at tale om, hvordan de har det, hvilket gør, at symptomerne på depression ikke bliver bemærket tidsnok af omverdenen og sundhedsvæsenet.

– Det vi ønsker at opnå med Men’s Health Week er, at mænds helbred er på dagsordenen. Vi ændrer ikke alt på en uge, men det vigtige er, at der er en uge, som katalyserer arbejdet alle de andre uger på året, siger Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed.

I øjeblikket er Danmark det eneste land i Norden, der arbejder med Men’s Health Week, men Svend Aage Madsen håber, at flere vil begynde at arbejde aktivt med spørgsmål relateret til mænds sundhed.

– Ingen andre i de nordiske lande adresserer spørgsmålene på samme måde, som vi gør, og de er endnu ikke kommet i gang for alvor. Både i Norge og Sverige taler man lidt som det, men her i Danmark har vi været aktive siden 2003. Det har taget lang tid, men nu er vi der, hvor både Statsministeren og Sundhedsministeren taler om mænds sundhed, siger Svend Aage Madsen.

Læs mere om organisationen Forum for Mænds Sundhed her.