Lægemidler

Ældre mennesker har en øget følsomhed overfor lægemiddelbivirkninger

Aldring kan påvirke effekten af lægemidler på mange forskellige måder – først og fremmest pga. den nedsatte nyre-og leverfunktion. Det medfører ofte øget følsomhed og dermed øget risiko for bivirkninger. Er du i behandling med flere lægemidler samtidigt, kan du også opleve bivirkninger pga. lægemiddel-interaktioner.

Nedsat udskillelse og nedbrydning

Når din nyrefunktion nedsættes, kan din krop ikke udskille lægemidlet lige så effektivt som ved fuld nyrefunktion. Lægemidlet lagres i kroppen, og effekten bliver dermed stærkere, hvilket kan resultere i bivirkninger.

På samme måde nedsættes også din levers evne til at nedbryde visse typer lægemidler, når du bliver ældre. Derfor kan en del fedtopløselige lægemidler, som fx nogle sovemediciner eller beroligende præparater, blive i din krop i længere tid, hvilket kan medføre en øget risiko for bivirkninger.

 

Maven bliver mere følsom

Mavesæk-slimhindens beskyttelse mod det sure maveindhold fungerer også dårligere, når du bliver ældre. Smertestillende og antiinflammatoriske lægemidler som acetylsalicylsyre (fx. Magnyl®, Treo®) og NSAID (fx Voltaren® og Ipren®) kan gøre beskyttelsen i maven endnu svagere, hvilket kan medføre sår og blødninger. Dette kan give anledning til, at ældre anbefales at bruge paracetamol (Pinex®, Panodil®, Pamol®) i stedet.

Træthed, svimmelhed og faldrisiko

Ved depression anvendes ofte lægemidler, der indeholder citalopram, sertralin og mirtazapin – de såkaldte SSRI-præparater. Almindelige bivirkninger kan fx være træthed, svimmelhed, hovedpine og søvnbesvær. De kan også have en blodtrykssænkende effekt, hvilket kan medføre en øget risiko for at falde.

En almindelig bivirkning af beroligende medicin og sovemedicin er, at du kan være træt dagen efter. Du kan også være svimmel, få balanceproblemer eller føle dig muskelsvag. Derfor har du også en større risiko for at falde.

Øget risiko for blodtryksfald

Kroppens evne til at holde blodtrykket på normalt niveau påvirkes, når du bliver ældre. Denne forandring kan gøre, at du bliver mere følsom overfor lægemidler, der har en blodtrykssænkende effekt, så du dermed kan blive svimmel, føle dig ustabil eller simpelthen besvime.

Lægemidler kan påvirke hinanden

Visse lægemidler må du ikke tage samtidig, da effekten af lægemidlerne kan påvirkes, og der kan opstå bivirkninger. Også håndkøbsmedicin og naturmedicin kan påvirke effekten af receptpligtige lægemidler. Du skal derfor altid informere og rådføre dig med din læge eller apoteket, om den medicin, du tager, eller overvejer at tage.

Lægemidler med høj risiko for bivirkninger hos ældre

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over lægemidler med høj risikofaktor i forhold til bivirkninger hos ældre, og som derfor bør undgås, hvis muligt. Listen finder du her: Seponeringslisten 2019.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Medicin.dk.